Usluge

Prema željama investitora mi obavljamo sve prateće poslove tokom investicionih projekata, da bi investitor mogao da se slobodno fokusira na svoje najvažnije obaveze. Takođe, imamo veliko iskustvo u obukama, pa možemo naučiti Vaše zaposlene kako da sami uspešnije rade na investiciji.

UPRAVLJANJE IZGRADNJOM

EU Build Vam može pomoći da Vaša firma smanji troškove, poveća produktivnost i da izvodi radove koji kasnije zaista mogu da budu naplaćeni. Sa nama ćete biti ekonomičniji i brži na poslovima koje inače dobro znate da radite.

OBUKE

Ovladajte primenljivim znanjem. Omogućite sebi da donosite najbolje odluke. Budite uspešniji od konkurencije. Mi Vam nudimo znanje, tehnike, veštine i alate kako da uspešno realizujete svoje projekte. Radeći sa nama, ostvarićete Vaše odluke.

  1. Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji
  2. Upravljanje izgradnjom
  3. Projektovanje, ugradnja i sanacija hidroizolacija
  4. MS Project za graditelje
  5. Upravljanje investicijama
  6. Odštetni zahtevi (klejmovi) i rešavanje sporova prilikom građenja u Srbiji
  7. Izrada studija opravdanosti za projekte u Srbiji
  8. Upravljanje i administracija FIDIC projekata
  9. Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji


Pogledajte detaljnije informacije o našim obukama